GRUA SECCED SUPERMAN JIB DE 8m

GRUA SECCED SUPERMAN JIB DE 8m

La grua SECCED Superman Jib o Superjib 9.6 és un sistèma de grua que pot ser utilitzat en esdevaniments com per exemple obres de teatre o en grans espectacles, com concerts, reality shows, etc.
Es pot utilitzar en platós de televisió o rodatges a l’aire lliure com esdeveniments esportius.

La grua Superjib de 9.6 metres ha estat àmpliament utilitzada durant els Jocs Olímpics del 2008 i ho ha fet treball de forma brillant durant la difusió dels jocs en diversos estadis Olímpics.

Amb un cap calent molt sensible, de moviments suaus. L’anell col·lector instal·lat
permet realitzar moviments de pan de 360° sense límits.

Es poden controlar a distància els moviments de panoràmica i tilt, a més de la velocitat d’aquests moviments.
Es pot controlar zoom, enfocament, control de l’iris, i l’ajust de velocitat del zoom,
tant amb òptiques Cànon com Fuji. També té la funció de direcció inversa de zoom i enfocament.

Grúa SECCED Superman Jib de 8m

La grúa SECCED Superman Jib o Superjib 9.6 es un sistema de grúa que puede ser utilizado en eventos como por ejemplo obras de teatro o en grandes espectáculos, como conciertos, reality shows, etc.
Se puede utilizar en platós de televisión o rodajes al aire libre como eventos deportivos.

La grúa Superjib de 9.6 metros ha sido ampliamente utilizada durante los Juegos Olímpicos de 2008
y lo ha hecho trabajo de forma brillante durante la difusión de los juegos en varios estadios Olímpicos.

Con una cabeza caliente muy sensible, de movimientos suaves. El anillo colector instalado permite realizar movimientos de pan de 360 ​​° sin límites.

Se pueden controlar a distancia los movimientos de panorámica y tilt, además de la velocidad de estos movimientos.
Se puede controlar zoom, enfoque, control del iris, y el ajuste de velocidad del zoom, tanto con ópticas Canon como Fuji. También tiene la función de dirección inversa de zoom y enfoque.

El trípode de alta resistencia y el carro o Dolly, garantizan una alta estabilidad del conjunto de la grúa.

El diseño modular y de fácil configuración, permite un montaje de la grúa muy rápido.
La posibilidad de trabajar con baterías V-look o V-mount, dan la opción de poder trabajar con la grúa, en circunstancias donde no hay ninguna fuente de alimentación externa disponible.

La grúa SECCED, trabaje con el tamaño o formato que trabaje, necesita un espacio y unas distancias de seguridad mínimas para poder operar con condiciones. Siempre debemos tener en cuenta que, el operador o maquinista de grúa, debe tener el espacio que se describe en el esquema. Si la grúa debe describir un arco de 180º harán falta unos 5 metros de espacio libre para poder trabajar correctamente.

Si está interesado en trabajar con nuestra grúa en algún evento, puede ponerse en contacto con nosotros y le asesoraremos y le resolveremos las dudas que tenga.

El trípode d’alta resistència i el carro o Dolly, garanteixen una alta estabilitat del conjunt de la grua.

El disseny modular i de fàcil configuració, permet un muntatge de la grua molt ràpid.
La possibilitat de treballar amb bateries V-look o V-mount, donen l’opció de poder treballar amb la grua, en circumstàncies on no hi ha cap font d’alimentació externa disponible.

La grua SECCED, treballi amb la mida o format que treballi, necessita un espai i unes distàncies de seguretat mínimes per poder operar amb condicions. Sempre hem de tenir en compte que, l'operador o maquinista de grua, ha de tenir l'espai que es descriu a l'esquema. Si la grua ha de descriure un arc de 180º faran falta uns 5 metres d'espai lliure per poder treballar correctament.

Si està interessat a treballar amb la nostra grua en algun esdeveniment, es pot posar en contacte amb nosaltres i l'assessorarem i li resoldrem els dubtes que tingui.

CAP ROBOTITZAT


El cap calent, a 8,1 m de distància, té una càrrega útil màxima de 20 kg, i és compatible amb la majoria de les càmeres ENG, sigui amb lents Cànon o Fuji.

A més a més, hem adaptat aquesta grua per poder treballar amb una gran gamma de càmeres, des de càmeres DSLR fins a càmeres professionals de vídeo o cinema.
Tenim remots de zoom per a càmeres amb connector i-Link i podem adaptar els motors per  remotejar el zoom, el foco o el diafragma a les barres del portafiltres de cinema.

També podem oferir-te la grua equipada amb els remots adequats i la càmera Sony EX3, una càmera amb format FullHD i amb sortides de vídeo SDI per compost o HDSDI.

CABEZA ROBOTIZADA

La cabeza caliente, a 8,1m de distancia, tiene una carga útil máxima de 20 kg, y es compatible con la mayoría de las cámaras ENG o estudio, sea con lentes Canon o Fuji.

Además, hemos adaptado esta grúa para poder trabajar con una gran gama de cámaras, desde cámaras DSLR hasta cámaras profesionales de vídeo o cine.
Tenemos remotos de zoom para cámaras con conector y-Link y podemos adaptar los motores para remotejar el zoom, el foco o el diafragma a las barras del portafiltros de cine.

También podemos ofrecerte la grúa equipada con los remotos adecuados y la cámara Panasonic P" 171, una cámara con formato FullHD y con salida de vídeo HDSDI.

TAMAÑOS Y FORMATOS DE LA GRÚA

9,6m / 31,5ft


Tamaño total: 9,6 m / 31,5 ft
Tamaño brazo: 8,1 m / 26,5 ft
Altura: 6,9 m / 22,6 ft
Peso máximo de cámara: 20 kg / 44 lbs
Peso de grúa sin cámara: 350 kg / 772 lbs 

MIDES I FORMATS DE LA GRUA

Descobreix la versatilitat de la nostra grua de 9,6 metres, dissenyada modularment per oferir flexibilitat en les produccions. Reduint algun dels mòduls de la grua, tenim la capacitat d'ajustar-la a tres mides diferents, s'adapta fàcilment als requisits del teu projecte.

En platós de mides reduïdes o en localitzacions com l'Hospital de Sant Pau on es dur a terme la passarel·la 080 BCN, podem reduir-la per garantir comoditat sense comprometre la qualitat de les teves retransmissions en directe o streaming.

A continuació us proporcionem detalls precisos sobre pes, dimensions i configuració de cada opció de grua. Aquesta informació essencial està pensada per guiar les vostres futures produccions audiovisuals.

Descobreix la millor manera d'elevar els teus projectes amb la nostra grua ajustable i transforma la teva visió en realitat amb 4kvideo.tv.

INFORMACIÓ DE MIDES I PESOS DELS FORMATS

9,6m / 31,5ft

Grua SECCED de 9,6 metres de 4K VIDEO

Mida total: 9,6 m / 31,5 ft
Mida braç: 8,1 m / 26,5 ft
Alçada: 6,9 m / 22,6 ft
Pes màxim de càmera: 20 kg / 44 lbs
Pes de grua sense càmera: 350 kg / 772 lbs 

6,6m / 21,6ft

Mida total: 6,6 m / 21,6 ft
Mida braç: 5,1 m / 16,7 ft
Alçada: 4,3 m / 14,1 ft
Pes màxim de càmera: 20 kg / 44 lbs
Pes de grua sense càmera: 220 kg / 485 lbs

Grua de 6,6m treballant al plató.

Grua de 6,6m treballant al plató.

6,6m / 21,6ft


Tamaño total: 6,6 m / 21,6 ft
Tamaño brazo: 5,1 m / 16,7 ft
Altura: 4,3 m / 14,1 ft
Peso máximo de cámara: 20 kg / 44 lbs
Peso de grúa sin cámara: 220 kg / 485 lbs

 

5,6m / 13,4ft

Mida total: 5,6 m / 18,3 ft
Mida braç: 4,1m / 13,4 ft
Alçada: 3,5 m / 11,4 ft
Pes màxim de càmera: 20 kg / 44 lbs
Pes de grua sense càmera: 200 kg / 441 lbs

 

5,6m / 13,4ft


Tamaño total: 5,6 m / 18,3 ft
Tamaño brazo: 4,1m / 13,4 ft
Altura: 3,5 m / 11,4 ft
Peso máximo de cámara: 20 kg / 44 lbs
Peso de grúa sin cámara: 200 kg / 441 lbs

 

TE INTERESA INFORMACIÓN O ALQUILAR?

Rellena el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarte.

El campo "Nombre y apellido" es obligatorio
Pon una dirección de correo válida
El campo "Teléfono" es obligatorio
El campo "Mensaje" es obligatorio
El campo "Deseo recibir información vía correo electrónico o teléfono" es obligatorio
El campo "Nos sigues en las Redes Sociales?" es obligatorio
Este campo es obligatorio

Demuestra que eres humano resolviendo la siguiente validación:

Tienes que resolver el captcha correctamente